วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563

ข้อแนะนำดีดีสำหรับการทำธุรกรรมการเงินในช่วงวิกฤต COVID-19

23 มี.ค. 2020
47

สถานการณ์วิกฤตจากโคโรน่าไวรัส หรือ COVID-19 สถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร หรือสถานที่ทำงานต้องหยุดทำการชั่วคราวเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และให้เศรษกิจกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วที่สุด แต่ธุรกรรมทางการเงินยังคงต้องดำเนินการต่อเนื่องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจึงมีข้อแนะนำสำหรับท่านที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างปลอดภัยมาฝากกัน

1. รายงานข่าวจากสมาคมธนาคารไทย (22 มี.ค.) แจ้งว่า ตามที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ได้ประกาศเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2563 สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกด้วยความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย จะยังคงเปิดดำเนินงานและให้บริการที่สาขาของธนาคารที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าและในพื้นที่อื่นตามปกติ ทั้งนี้การเปิดให้บริการของสาขาธนาคารจะเป็นไปตามประกาศของทางการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติของห้างสรรพสินค้าและพื้นที่อื่นๆ ตามที่กำหนด ขณะที่ในส่วนของพื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัด สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกพร้อมดำเนินการและปฏิบัติตามแนวทางประกาศของแต่ละจังหวัดเป็นสำคัญ

2. สามารถลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับเชื้อได้โดยการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ เช่น เลือกชำระเงินผ่าน E-Wallet ลดการสัมผัสเงินสดและบัตรต่างๆ หรือการโอนเงินผ่าน Online, Mobile Banking แทนการให้เงินสด เพราะจากข้อมูลเชิงวิจัยพบว่าเชื้อโรคอาจอยู่บนผิวกระดาษที่อุณหภูมิห้องได้นานถึง 5 วัน

3. หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยมีความจำเป็นต้องใช้บริการที่สัมผัสกับสิ่งของสาธารณะ เช่น ATM/CDM หรือมีการสัมผัสกับธนบัตร ต้องทำความสะอาดมือทุกครั้ง และใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตลอดเวลาที่อยู่ที่สาธารณะ