วันอาทิตย์, 17 มกราคม 2564

คลังชงเติมสินเชื่อ พักหนี้ เยียวยา 28 จังหวัดสีแดง

“อาคม” รมว.คลัง เตรียมชง ครม. ออกสินเชื่อ-พักหนี้ ดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 28 จังหวัด

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันอังคารที่ 12 ม.ค. 2564 กระทรวงการคลังจะเสนอ มาตรการทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เยียวยาประชาชน

โดยจะเป็นมาตรการของ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank

และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก็จะเสนอมาตรการลดภาระด้านรายจ่ายด้วย เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ ในพื้นที่เสี่ยง 28 จังหวัด และจะเน้นเข้าไปดูแล 5 จังหวัด “พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด”

“มาตรการทางการเงินที่จะเสนอครม. ในวันอังคารหน้า จะมีทั้งรูปแบบการเติมสินเชื่อ และดูแลหนี้ให้กับประชาชน รวมทั้งธุรกิจภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบด้วย เช่น การพักชำระเงินต้นไว้ก่อน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน เป็นต้น ซึ่งมาตรการจะเป็นของเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่วนมาตรการที่ระยะเวลาถึงเดือนมิ.ย.64 ก็จะมีการพิจารณาให้อีกครั้งหนึ่ง แต่จะเร่งดูส่วนนี้ก่อน” รมว.คลังกล่าว

ขณะที่มาตรการเยียวยาประชาชนกลุ่มเสี่ยงนั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินการ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งจะทยอยตามมาหลังจากออกมาตรการทางการเงินแล้ว

“รูปแบบการเยียวยาครั้งนี้จะดูให้ละเอียด เนื่องจากลักษณะจะเป็นการดูแลเฉพาะกลุ่ม รวมทั้งต้องพิจารณาประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันด้วย ว่าระยะเวลาจะยืดออกไปนานเท่าไหร่ แม้ผลกระทบจะเริ่มเกิดขึ้นแล้ว แต่เศรษฐกิจก็ยังสามารถเดินหน้าได้อยู่ ยังไม่ได้มีการปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมด เพียงแต่ว่ามีการจำกัดเวลา ในเรื่องการเปิด-ปิดสถานที่ต่างๆ ประชาชนยังสามารถเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยได้”

นายอาคม กล่าวว่า ยังตอบไม่ได้ว่ามาตรการเยียวยาประชาชนกลุ่มเสี่ยง จะออกมาภายในเดือน ม.ค.นี้เลยหรือไม่ แต่จะพยายามทำให้เร็วที่สุด จะตามมาหลังจากที่มาตรการทางการเงิน ทั้งสินเชื่อ พักชำระหนี้ และมาตรการลดรายจ่ายออกมาแล้ว

รมว.คลังย้ำว่า “มาตรการเยียวยาต้องดูรายละเอียด และต้องหารือกับนายกรัฐมนตรีอีกครั้งก่อนเสนอเข้าครม. ส่วนจะเยียวยาเฉพาะ 28 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงหรือไม่นั้น ยังไม่สรุป ขอดูอีกครั้งก่อน”