วันอาทิตย์, 17 มกราคม 2564

สวัสดีปีใหม่ 2564 ชาววีบียอนด์

สวัสดีปีใหม่ 2564 ชาววีบียอนด์ คุณลูกค้า และพันธมิตรที่น่ารักทุกท่านค่ะ 😊🎉🍾🥂🎊🎁 เนื่องในโอกาสพิเศษแบบนี้ ทางวีบียอนด์ก็มีข้อความอวยพรปีใหม่จากผู้บริหารส่งถึงทุกท่าน..จากใจชาววีบียอนด์ ❤️❤️❤️

     คุณวรเดช รุกขพันธุ์
        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

   ประไพ แสงประสิทธิ์
   ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

     
คุณบัณฑิต สีหะอำไพ

   ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กรและบริหารความเสี่ยง

   คุณศิริขวัญ หล่อวัฒนศิริกุล
  ผู้อำนวยการอาวุโสวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

 คุณพรรณิภา ธัญทวีวรรณ
 ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด


คุณสิวะ ศรีสวัสดิ์
กรรมการบริษัท

  คุณพพีรพงษ์ ทองแกมแก้ว
  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุค