วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

สร้างความมั่นคงจากรุ่นสู่รุ่น โครงการสินเชื่อบ้าน 2 GEN จาก ธอส.

บ้าน ทรัพย์สินที่ใครๆ ต่างก็หมายตาอยากจะได้มาครอบครอง แต่ด้วยมูลค่าที่สูง ทำให้ต้องซื้อด้วยการผ่อนชำระผ่านสินเชื่อบ้าน บทความนี้จะขอแนะนำให้คุณรู้จักกับสินเชื่อบ้าน 2 Gen โครงการสินเชื่อบ้านใหม่ล่าสุดจาก ธอส. ที่จะช่วยให้คุณสามารถเป็นเจ้าของบ้านในฝันได้ง่ายดายยิ่งขึ้น มาดูกันเลยว่าสินเชื่อนี้มีสิทธิพิเศษอย่างไร? และเหตุผลใดที่คนอยากมีบ้านควรเลือกสินเชื่อนี้!

ทำความรู้จักสินเชื่อบ้าน 2 Gen จาก ธอส.

ในบางครั้งการยื่นขอสินเชื่อบ้านแค่คนเดียว ธนาคารอาจประเมินว่ามีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะผ่อนชำระ จึงไม่ได้รับการอนุมัติ จึงต้องใช้การกู้ร่วมเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และขยายกำลังในการผ่อนชำระให้มากขึ้น

สินเชื่อบ้าน 2 Gen จาก ธอส. คือโครงการสินเชื่อที่เปิดโอกาสให้พ่อ แม่ และลูกสามารถทำการกู้ซื้อบ้านร่วมกัน โดยมีวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน (ราคาตามสัญญาจะซื้อจะขาย และ/หรือค่าก่อสร้าง)

อีกทั้งยังสามารถขอกู้ได้นานเกินกว่า 40 ปี เพื่อลดภาระในการผ่อนชำระค่างวดในแต่ละเดือนลง โดยมีเงื่อนไขว่าอายุของลูกที่กู้ร่วมเมื่อรวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

สินเชื่อบ้าน 2 Gen เหมาะกับใคร?

จากรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าสินเชื่อนี้มีระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดที่ยาวนานมาก ซึ่งจะเน้นไปที่การลดภาระค่างวดรายเดือน เป็นสินเชื่อที่เหมาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ซึ่งจะทำให้ผู้ยื่นกู้สามารถมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองได้โดยไม่ต้องรับภาระหนัก

ยกตัวอย่างเช่น โดยปกติสินเชื่อ 1,000,000 บาท หากผ่อนชำระเป็นเวลา 40 ปีจะต้องจ่ายเฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาท แต่หากกู้ผ่านสินเชื่อ 2 Gen ในระยะเวลา 70 ปี ค่างวดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนเริ่มต้นเพียง 2,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น

โดยการที่ ธอส. ให้ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 70 ปีนั้นก็เพื่อให้การจ่ายค่างวดรายเดือนนั้นสอดคล้องกับรายได้ของผู้ยื่นกู้ แต่ทั้งนี้ ผู้ยื่นกู้ยังสามารถทำการจ่ายเงินเกินกว่าค่างวดที่กำหนด เพื่อเป็นการปิดบัญชีก่อนระยะเวลาที่ตั้งไว้ได้อีกด้วย

รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ

ทีนี้เรามาดูกันว่า สินเชื่อ 2 Gen นั้นมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ อย่างไรบ้าง เพื่อการครอบครองบ้านในฝันที่หมายปอง

ใครบ้างที่สามารถขอสินเชื่อ 2 Gen ได้

อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าสินเชื่อนี้เป็นสินเชื่อประเภทกู้ร่วมระหว่างพ่อ แม่ และลูก ทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันว่า เงื่อนไขเพิ่มเติมของผู้ที่จะขอสินเชื่อ 2 Gen ได้นั้น ต้องเป็นอย่างไรบ้าง

สำหรับพ่อแม่ ต้องเป็นประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี โดยสำหรับบุตรนั้นต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ต้องไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อบ้านกับ ธอส. ธนาคารอื่นๆ หรือสถาบันการเงินใดๆ
บุตรที่กู้ร่วมต้องไม่ติดภาระจาก กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

ทรัพย์สินที่รองรับการขอสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน 2 Gen นั้นรองรับเฉพาะกรณีที่กู้ใหม่เท่านั้น โดยทรัพย์สินที่รองรับในเงื่อนไขของสินเชื่อ มีด้วยกันดังนี้

  • สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
  • สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างอาคาร
  • สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

อัตราดอกเบี้ย

มาดูกันว่าอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อ 2 Gen นั้นมีการคิดคำนวณอย่างไรบ้าง ตามตารางนี้เลย!

หมายเหตุ: ตรวจสอบ MRR ได้ตามประกาศจาก ธอส.

เนื้อหาโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์