วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

CEO’s Vision

สิ่งที่ผมจะทำภายใน 5 ปีนี้ คือการ “work from any branch”

ผมจะเปิด branch ให้กับบริษัทวีบียอนด์ ในทุกๆ จังหวัดเศรษฐกิจของประเทศ

ไม่ว่าจะเป็น ภูเก็ต เชียงใหม่ กระบี่ หรือต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลี

เพื่อให้ Agent หรือพนักงานของเราทุกคน สามารถเข้าไปเช็คอินทำงานที่ branch ต่างๆ ได้

“การทำงานที่ไหนก็แล้วแต่จะไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป”

คุณวรเดช รุกขพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด